REGISTREERI TUNDI 

BandBändiõppest huvitatud noortele vanuses 7-19 aastat. Tundide eesmärk on koosmängu oskuste arendamine, pillimängu mõtestamine, isikupäraste omaduste esiletoomine, musikaalsuse arendamine läbi bändi tunnetuse, tehniliste oskuste arendamine, tehnika käsitlemisoskuste täiustamine jne. Bänditundidesse saavad registreerida õpiased, kes on õppinud mistahes instrumenti vähemalt 1 aasta ning  samuti ka lauljad.Tunnid toimuvad  Adamsoni 2 majas, keldrikorrusel. Sissepääs hoovi poolt.

Konkurssidel osalemine on lisatasu eest. (osavõtu maksud, majutus, transport, õp.tasu.)

Õpetaja: Andres Alaru

Tunnid:

Rühmatund algajatele  (1 x 60 min nädalas) - õppemaks 45.- EUR / kuus

Soovitame valida ka lisaained:
solfedzo rühmatund   20 EUR kuus/õpilane; õp. Anu Lõhmus
Esmaspäeviti: saateklaveri rühmatund (max 2- õpilast rühmas) ;  50 EUR kuus /õpilane (rühmatundi saab valida siis kui on partner olemas)
individuaaltund saateklaveris 90 EUR kuus õp. Madis Muul

Registreerimiseks rühma tuleb õpilastel tasuda registreerimistasu 1 kuu õppemaks, mis on ühtlasi ettemaksuks ja arvestatakse maha poolaasta õppemaksust.
Registreerimine kodulehel. Lisaainete valimisel lisage rühm.

Registreeri rühma: SIIT


Vaata: meero muusik youtube kanalit