REGISTREERI TUNDI 

Eelkooliealiste laulu-mängutund sisaldab lisaks laulmisele loovat liikumist, mängulisust, rütmiharjutusi, pillimängu erinevatel Orff instrumentidel ja muusika kuulamist. Nendesse tundidesse ootame lapsi vanuses 3-6 aastat.
3 aastased peaksid tunnis suutma olla juba ilma vanemateta. Selles eas muusikalisi katseid ei toimu.
Tunnid toimuvad Meero Muusik huvikoolis Toompuiesteel, Lasteaedades Lille, Mutionu ( uus) Komeedi, Lepatriinu, Kullatera, Liivamäe ning Nõmme Kultuurikeskuses.
2 x aastas toimuvad lastele ka kontserdid, kuhu lapsevanemal tuleb soetada pilet.

Tunnid:
1 x nädalas a- 45 min.
1 x nädalas tunnid laupäeviti 60 min ( 30 min laul õp. Varje ja 30 min. rütmika õp. Piret Hinrikus-Sage)
Osades lasteadades on pakutud 3. aastastele 30 min. tunde.

Registreerimine www.meero.ee 

Registreerimisel kahe ja enam lapse soodustused ei kehti. Edaspidi arvete esitamisel arvestame ka sooduseid.

Uued õpilased loetakse rühma registreerunuks kui on tasutud 1 kuu õppemaks, mis jääb ettemaksuks.

Õppemaksud:

Eelkooli ealiste  rühmatund 1 x nädalas   ( kuumaks 35 .-€) 
I- poolaasta 140 EUR ja II- pa 175 EUR 
Eelkooliealiste rühmatundi 2 x nädalas ( kuumaks 55.-€)
I-poolaasta 220 EUR ja II -pa  275 EUR

Õppemaksu on kokkuleppel võimalik maksta ka kuu kaupa ettemaksuna jooksva kuu eest 10. kuupäevaks. Osade kaupa arvete õigeaegselt tasumata jätmise korral on meil õigus esitada viivisarve. 

Tasutud õppemaksule laienevad soodustused tulumaksuseaduse paragraaf 26, lõige 4 alusel.

Õpetajad:

Anu Lõhmus (Toompuiesteel)
Varje Lepp (Toompuiesteel , Kullatera LA )
Helina Ardel (Toompuiesteel )
Annika Lundver (Lepatriinu LA ja  Nõmme Kultuurikeskuses)
Nele Ross ( Toompuiesteel ja Nõmme Kultuurikeskuses)
Madli Ainsalu (  Toompuiesteel )
Ingrid Orgulas-Tetsmann ( Toompuiesteel)

 

Vaata: TUNNIPLAANI


Õppimine kolmandast viienda eluaastani