REGISTREERI TUNDI 

Laulu õppest huvitatud noortele vanuses 7-19 aastat. Tundide eesmärk on vokaaltehniliste oskuste arendamine, laulmise mõtestamine, isikupäraste omaduste esiletoomine, musikaalsuse arendamine läbi ansambli tunnetuse, mitmehäälsuse arendamine, mikrofoni käsitlemisoskuste täiustamine jne. Rühmadesse või individuaal- tundi toimub valik muusikaliste katsete alusel.Tunniplaan lepitakse kokku õpetajaga individuaalselt.

Konkurssidel osalemine on lisatasu eest. (osavõtu maksud, majutus, transport, õp.tasu.)

Samal päeval tundi mittetulemisest teatamine ei kohusta õpetajat tundi asendama.

Õpetajad:

Mirjam Dede rühm ja solo
Anna Igoševa solo
Madli Ainsalu rühm ja solo 
Luisa Lõhmus
Anna Lea Haamer

Tunnid:

Rühmatund (3 x 45 min. nädalas) - õppemaks 65 € kuus
I- pa 260 € /II- pa 341,25 €


Individuaalne laulutund  1 x näd.  45 min. - 90 € kuus
I -pa  360 € /II pa  450 € + 1 juuni lisanädala 22.50
Individuaaltund 2 x nädalas 45 min - 180 € kuus
I- pa 720 €/ II-pa  900 € + 1 juuni lisanädal 45 EUR

Tundide maht 1 x nädalas 15 tundi I-pa/ 19 tundi II- pa
Tundide maht 2 x nädalas 30 tundi I-pa/ 38 tundi II-pa

Soovitame valida ka lisaained:
solfedzo rühmatund   20 EUR kuus/õpilane; õp. Anu Lõhmus( meero õpilastele 10 EUR)
saateklaveri rühmatund (max 2 õpilast rühmas) ;  50 EUR kuus /õpilane  õp. Madis Muul

Bändiõpe  45 € kuus Andres Alaru

Registreerimiseks rühma või individuaaltundi tuleb õpilastel tasuda registreerimistasu 1 kuu õppemaks, mis on ühtlasi ettemaksuks ja arvestatakse maha poolaasta õppemaksust.
Registreerimine kodulehel. Lisaainete valimisel lisage rühm.

 

Registreeri rühma: SIIT


Vaata: meero muusik youtube kanalit

Vaata linki:  https://vimeo.com/68227898

Milleks õppida laulmist?