REGISTREERI TUNDI 

Laulu õppest huvitatud noortele vanuses 7-19 aastat. Tundide eesmärk on vokaaltehniliste oskuste arendamine, laulmise mõtestamine, isikupäraste omaduste esiletoomine, musikaalsuse arendamine läbi ansambli tunnetuse, mitmehäälsuse arendamine, mikrofoni käsitlemisoskuste täiustamine jne. Rühmadesse või individuaal- tundi toimub valik muusikaliste katsete alusel.Tunniplaan lepitakse kokku õpetajaga individuaalselt.

Konkurssidel osalemine on lisatasu eest. (osavõtu maksud, majutus, transport, õp.tasu.)

Õpetajad:

Mirjam Dede rühm ja solo
Maria Väli  emapuhkusel
Anna Igoševa solo
Madli Ainsalu rühm ja solo -nooremad
Annika Lundver solo-nooremad
Luisa Lõhmus
Anna Lea Haamer

Tunnid:

Rühmatund (3 x 45 min. nädalas) - õppemaks 65 € kuus
I- pa 260 € /II- pa 325 €


Individuaalne laulutund  1 x näd.  45 min. - 90 € kuus
I -pa  360 € /II pa  450 € + 1 juuni lisanädala 22.50
Individuaaltund 2 x nädalas 45 min - 180 € kuus
I- pa 720 €/ II-pa  900 € + 1 juuni lisanädal 45 EUR

Tundide maht 1 x nädalas 15 tundi I-pa/ 19 tundi II- pa
Tundide maht 2 x nädalas 30 tundi I-pa/ 38 tundi II-pa

Soovitame valida ka lisaained:
solfedzo rühmatund   20 EUR kuus/õpilane; õp. Anu Lõhmus( meero õpilastele 10 EUR)
saateklaveri rühmatund (max 2 õpilast rühmas) ;  50 EUR kuus /õpilane  õp. Markus Lattikas

Bändiõpe  45 € kuus Raimond Mägi

Registreerimiseks rühma või individuaaltundi tuleb õpilastel tasuda registreerimistasu 1 kuu õppemaks, mis on ühtlasi ettemaksuks ja arvestatakse maha poolaasta õppemaksust.
Registreerimine kodulehel. Lisaainete valimisel lisage rühm.

 

Registreeri rühma: SIIT


Vaata: meero muusik youtube kanalit

Vaata linki:  https://vimeo.com/68227898

Milleks õppida laulmist?