pIRET

 

Piret Hinrikus-Sage
muusikalise liikumise, rütmika ja loovuse õpetaja

Olen sündinud 13.03.1973 Tallinnas, olen vabaabielus ning 9 aastase poja ema.
Lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli koorijuhtimise eriala ja Tallinna Ülikooli Kultuuriteaduskonna koreograafia õppetooli tantsujuhi eriala. Oman MA (in Arts) akadeemilist kraadi ning vanemõpetaja kutset ja ametijärku.

TTallinnas, olen elanud ja töötanud Sydney`s, oman Kindermusik International Assosiation väikelapse arengut muusikaliselt toetava õpetaja kutset ja koolitaja litsentsi. Kuulusin Austraalia NSW osariigi Sydney Orff -Schulwerk Liidu juhatusse, tänaseks kuulun Eesti Muusikaõpetajate Liidu Orff sektsiooni töögruppi ning Eesti Waldorf õpetate liitu.

Olen täiendanud end ja koolitanud teisi mitmel pool Eestis, Soomes, Venemaal ja Austraalias.
Oman pikaajalist pedagoogilist kogemust töötades Rocca Al Mare Koolis, Ilmapuu Waldorflasteaias, Musamari Koorikoolis, Tallinna Muusikakeskkoolis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Koolimuusika Instituudis ja Täiendkoolituskeskuses, University of Sydney Conservatorium, North-Sydney Wenona Private School, Kindermusic studio Bassandsop Music ning teistes muusikalist eri- ja kõrgharidust pakkuvates õppeasutustes nii kodu-kui välismaal.

 

TUNNI EESMÄRK: Muusikaliste põhivõimete, rütmitunde, koordinatsiooni ja peenmotoorika arendamine ning treenimine. Loovuse ja improvisatsioonioskuse kasutamine ning harjutamine lapse igapäeva vajadustest lähtuvalt. Keha võimekuse, vastupidavuse ning “ tahte” kasvatus.

METOODIKA: Kasutan oma igapäevatöös Orff- Schulwerk metoodikat, Waldorf /Steiner pedagoogika põhimõtteid ja antroposoofilisi põhitõdesid. Õppevahenditeks erinevad rütmi- ja meloodilised instrumendid ning inimkeha ja hääl oma võimalustega. Tunnis on kasutusel aktiivõppemeetodina 6 lõimuvat komponenti: kõne (liisusalmid ja sõrmemängud), laul, liikumine, pillimäng, muusika kuulamine ning improvisatsioon.