Julia

Julia Balta
klaveriõpe ja klaveri rühmaõpe

Minu muusikatee hakkas 6 aastasena Jõhvi Muusikakoolis. Õppetöö kulges nii hästi, et pärast Jõhvi Muusikakooli lõpetamist otsustasin jätkata klaveriõpinguid Tallinna Muusikakeskkoolis.

Olen osalenud väga paljudel rahvusvahelistel ja riiklikel konkurssidel (Liszti nimeline konkurss Leipzigis, Saksamaal. Chopini konkurss Narvas jm). Samuti olen täiendanud ennast välismaal erinevatel klaverifestivalidel. Olen esinenud väga palju solistina ja ka kammeransambliga üle Eesti.
2016.aastal lõpetasin magistrantuuri Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias.
Valdan vabalt eesti, vene ja inglise keelt.

Olen väga aktiivne, ambitsioonikas ja positiivne inimene. Naudin tööd laste ja noortega. Pean väga oluliseks elukestvat õpet, mis võimaldab pidevalt olla kursis uute trendide ja suundadega valitud valdkonnas.