Hanna-Liis

Hanna-Liis Lao
eelkooliealiste rühmad, flöödi ja torupilli õpe

Minu muusikaline teekond sai alguse 2002. aastal C.Kreegi nimelises Haapsalu Muusikakoolis klassikalise flöödi erialal. Pärast muusikakooli lõpetamist täiendasin ennast kolm lisaastat Viive Marleeni rahvamuusika osakonnas, osalesin edukalt mitmetel Võistumängimistel Viljandis, samuti Eesti ning Sloveenia Etno laagrites, Horvaatia IstriaMusic festivalil ja olin tegev ansamblis Folkvart.
Aastatel 2013-2017 õppisin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika õpetaja erialal. Minu instrumentideks olid flööt, eesti torupill, ülemheliflööt, parmupill, pikkvile ja kannel. 2015. ja 2016.aastal osalesin rahvusvahelistel Nordtradi konverentsidel Taanis ja Eestis. 2015. aastal töötasin ülikooliõpingute kõrvalt muusika- ja liikumisõpetajana Viljandi Valla lasteaedades Puitatus ja Päril ning tegin pedagoogilisi praktikaid Viljandi Muusikakoolis ja C.Kreegi nimelises Haapsalu Muusikakoolis. Viljandis sai alguse minu suur huvi muusikaergonoomika, pillimänguga seotud füüsiliste ja kognitiivsete probleemide ja vigastuste ennetuse ja ravivõimaluste vastu. 2015/2016 tegin ka muusikaergonoomikaalase teadustöö.

2016. aastal alustasin õpinguid Tallinnas Alexanderi Tehnika Instituudi õpetajakoolitusel ning 1,5 aasta pärast saab minust Eesti kõige noorem Alexanderi tehnika õpetaja.
2017/2018 töötasin Tallinna Rahvusvahelises Koolis muusikaõpetajana, kus õpetasin erinevast rahvusest lapsi nii Eesti kui ka rahvusvahelise IB õppeprogrammi järgi.

Hetkel puutun igapäevaselt kokku väga erinevate muusikaliste tegevustega ja erinevate vanusegruppide muusikapedagoogikaga. Olen mitme beebikooli muusikaõpetaja, tegutsen loovisikuna mitmetes koosseisudes ja instrumendi pedagoogina, annan muusikaergonoomika alaseid loenguid ja viin Eesti Pärimusmuusika Keskuses läbi pikkvile lühikursuseid muusikaõpetajatele.

Kuigi mul endal veel lapsi ei ole, siis tunnen end laste seltsis väga mugavalt ja kindlalt. Nende siirus ja ehedalt emotsionaalne reageerimine muusikale panevad mul silmad särama! Olen õpetanud muusikat erinevas vanuses lastele ja täiskasvanutele ning pean tõdema, et beebid ja eelkooliealised on kindlasti mu lemmikseltskond!
Muusika on võimas imekeel, mis puudutab, ühendab ja aitab lapsel iseennast ja maailma paremini mõista. Minu jaoks on nii-nii põnev, kuidas erinevate muusikaliste tegevuste ajal saab lapse arengut toetada.