Anna

Anna Igoševa
artisti nimi Anna Curly
( www.soundcloud.com/anna-curly)
pop-jazz laulu õpetaja

Sündides muusikute perekonda (isa klaveri pedagoog ja ema kontsertmeister Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias), oli minu esimene kokkupuude muusikaga üsna vara. Olin 4 aastane kui isa õpetas mulle klaverimängu, noodi-grammatikat ma siis veel ei teadnud.  Just siis sain ka esimese esinemiskogemuse - mängisin Tallinna Muusikakeskkooli alg-klassidele. 

Klaveriõpingud jätkusid Tallinna Muusikakoolis, seal käisin 4 aastat Natalja Kovaltšuki klaveriklassis. Lisaks käisin Riho Pätsi tütre, muusikaõpetaja ja pianisti Leelo Kõlari juures  eratundide võtmas, ning astusin pärast seda Tallinna Muusikakeskkooli Irina Flossi klaveriklassi. Need olid üsna edukad aastad – Eesti koolidevahelistel pianistide konkurssitel võitsin iga aasta auhindu, olin mitu korda välja valitud esinema Estonia kontsertsaali solistina ning kõige unustamatu kogemus oli esinemine Teallinna Kammerorkestriga Jüri Alperteni juhatusel, mille otseülekande vahendas Klassikaraadio.

Aastal 2006 astusin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse klassikalist klaverit õppima, kuid kahjuks või õnneks pidin kätevigastuse tõttu  pianisti karjääri pooleli jätma. Pärast kaheaastast akadeemilist puhkust otsustasin muusikapedagoogika eriala kasuks. 

 

Uus eriala võimaldas muusikat palju laiemas plaanis tundma õppida. Sai rohkesti koorilaulu, dirigeerimist, vabaklaverisaadet, samuti hääleseadet, pop-jazz vokaali (olen alati olnud suur jazzi armastaja), näitlemist ja improvisatsiooni. Pärast Monika Pulleritsa Orff pedagoogika ning Anu Tähemaa Muusikalise liikumise õppeaine läbimise, avastasin et olen Orffi pisiku enda külge saanud. Elementaarne muusika- ja liikumisõpetus avardas mu silmaringi väga oluliselt – kui klassikalise klaveri eriala õpetas järgida täpselt seda, mis oli nooti kirjutatud, siis Orff-pedagoogika õpetas mulle sellest lahti ütlema. Praktiline improvisatoorne musitseerimine ennekõike, mis ühendab endas lõbusat ja kasulikku tegevust ja alles siis analüüsi ja teooriat. Selline aktiivne musitseerimine mõjus väga vabastavalt - kadus hirm teha midagi valesti. Tundsin, et see on õige tee – muusika õppimine/õpetamine läbi erinevate mänguliste tegevuste, mis on sobilik igale vanusele, ei vaja eelnevat muusikalist ettevalmistust ja millel on lisaks veel ka teraapiline mõju. 

Jaanuarist 2012 õnnestus mul saada Tallinna Rahumäe Põhikooli loovusringi õpetaja Anu Tähemaa assistendiks. Õpetasime algklassidele rütmi, laulmist, pillimängu, näitlemist ja improvsatsiooni läbi erinevate mängulise tegevuse. Nendest tegevustest oli lõpuks pandud kokku muusikaline näidend, mida lapsed demonstreerisid Kehra Rütmika Festivalil 2012 suve alguses. 

Pärast bakalaureusõppe lõpetamist Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikapedagoogika erialal (juuni 2012) astusin samasse magistrantuuri, võtsin akadeemilise puhkuse ja suundusin Kanadasse elukogemust saama ja silmaringi avardama. Torontos läbisin Doug Goodkini Jazz Orff-pedagoogika kursuse, kus  tutvusin ka üle Kanada mitmete andekate muusikaõpetajatega. Sealt saadud tutvuste kaudu õnnestus mul mõned korrad olla Toronto Kingsway Muusikakonservatooriumis 3-6 aastaste laste asendus muusikaõpetaja. Minu põhitööks oli aga ühe Eesti-Kanada pere laste hoidmine (10 kuud ja 3,5 aastane). Arvan, et just nende 7 kuu jooksul õppisingi kõige paremini laste maailmast arusaama. Peale lastehoidmise esinesin eraüritustel pop-jazz vokalistina ning töötasin ka Toronto Eesti kooli algklasside laulutundide klaverisaatjana. Laulutundides sain nende lastega teha ka erinevaid muusika ja liikumismänge.

Tulles tagasi Eestisse, kevadel 2013, olin veel viimase kuu enne kooliaasta lõppu Tallinna Rahumäe Põhikooli loovusringi ning Tallinna Inglise Kolležis algklasside muusikatundide assistent. Meerosse leidsin tee 2013 aasta kevadel.  Aktiivselt esinen vabakutselise lauljana.

Haridus:

2012 -                  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, muusikapedagoogika eriala (MA)

2009 - 2012          Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, muusikapedagoogika eriala (BA)

2006 – 2007         Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, klassikalise klaveri eriala

1998 - 2006          Tallinna Muusikakeskkool, klassikalise klaveri eriala

1994 – 1998         Tallinna Muusikakool, klassikalise klaveri eriala

Täiendõpe:

 • 2015 august Orff.sektsiooni tegevuse analüüs ja praktilised tegevused Põltsamaal
 • 2014 Anu Lõhmus ja Riine Pajusaar koolitus "Lendas üle Põhjanaba" 
 • 2014 Imke McMrtrie (Germany) Hääle- ja kehatöö aspekte muusikateraapias
 • Katrin Nielsen (Eesti) Draamapedagoogika võimalused õpetajatöös
 • 2013 International Orff-education Summer Course, 1. Johanna Österling Brunström (Sweden) Rhythmics and Movement 2. Ciro Paduano (Italy) Creative activities and music 3. Werner Beidinger (Germany) Rhythm and music
 • 2013 Doug Goodkin (USA)Lihtsad ideed ja integeeritud tegevused muusikas ja liikumises- rütmimängud, draama, riimid, laulud, rütmipillid, Orff pillidel mängimine, liikumismängud.
 • 2013 Kaja Kaus ( Eesti) Ülevaade rütmika kasutamise võimalustest muusikaõpetuses toetudes Émile Jaques-Dalcroze’i õpetuslikele ideedele ja lõimides neid kaasaja muusikaõpetusega. 
 • 2012 Doug Goodkin (USA) Now's The Time: Teaching Jazz To All Ages
 • 2012 Doug Goodkin (USA) Pillimäng, laul, tants - uued mõtted Orff metoodika rakendamisel laste muusikaõpetuses
 • 2012 Alfred Zimmerlin (Switzerland) Improvisation Like Art
 • 2012 Anna Galikowska-Gajewska (Poland) Walking Up WIth Dalcroze
 • 2012 Barbara Haselbach (Austria), Kai Randrüüt (Eesti) Muusika, liikumine ja kujutav kunst
 • 2011 Bobby McFerrin (USA) Jazz Improvisation workshop for vocalists and choirmasters
 • 2011 Portugal Ip Project Programme for students of Music Education Institute
 • 2011 Indrek Rahi (Eesti), Conflict Handling Skills training
 • 2010 Cristin Lindqvist (Sweden) Vocal workshop
 • 2004 International courses for classical pianists in Suzdal (RUS)

Muu:

Aastast 2010 vabakutseline laulja, artisti nimi Anna Curly, pop-jazz duo ANERKINA (klahvpillid - Erki-Andres Nuut)

Aastast 2015 swing- ja stepptantsu harrastaja