Meie moto: "Lapsed, kes õpivad rõõmsalt, õpivad kergelt"

Kooli eesmärk on tuua lapsed juba varajases lapseeas muusika juurde, et arendada nende loovust läbi emotsioonide, rütmide, helide, liikumise ja sotsialiseerumise. Meie soov on avastada laste anded ning arendada neid muusikas, et neist kasvaksid muusikat armastavad ja mõistvad inimesed.


TÄNAPÄEV

Tänasel päeval osaleb huvikooli õppetöös üle 500 õpilase alates 5.elukuust. Loodud on professionaalsete, entusiastlike ja arenemisest huvitatud õpetajate kollektiiv, kelle eesmärgiks on pühenduda laste arenemisele oma teadmiste edasiandmise teel saavutamaks maksimumi nende poolt valitud huvihariduses.

Meero Muusik huvikool pakub lastele lisaks igapäevastele muusikalistele tegevustele ka palju esinemisvõimalusi erinevatel kontsertidel ja osalemist konkurssidel. Oleme olnud ühe suurema rahvusvahelise laste ja noorte laulukonkursi/ festivali Tähtede Laul korraldajad 13 aastat.

Korraldame rahvusvahelisel tipptasemel koolitusi muusikaõpetajatele ja samuti lauljatele vokaaltehnika alal. Oleme maailmas tunnustatud häälekoolitaja Cathrine Sadolini koolituste maaletooja ja tema  õpiku "Complete Vocal Institute" ametlikud esindajad Eestis.

Kirjastame heliloojate uudisloomingut ja salvestame lastelaule. 

Hindame oma tegevuses originaalsust ja kvaliteeti ning eelkõige inimlikku ja sõbralikku suhtumist.

AJALUGU

Meero Muusik alustas huvikoolina tegevust 1.aprillil 2001. aastal aadressil Toompuiestee 17a. Kooli asutaja on Varje Lepp.

Noortemajast 1985. aastal alguse saanud folkgrupp Meero tegutses 18.a. V. Lepa juhtimisel ja on 18 aasta jooksul andnud üle 400 kontserdi Eestis, USA-s, Kanadas, Soomes, Rootsis, Venemaal, Taanis ja Saksamaal. 1995 aastal sai Kanutiaia Noortemajas alguse Meero Laulustuudio, millest tänaseks on moodustunud iseseisev huvialakool Meero Muusik.

Laululammas Meero on meie väikeste ja suurte lauljate maskott. See lammas sümboliseerib meile siirust ja armastust, mida on palju ka väikelaste rikkumata  hingeelus.