Klaveri individuaaltunnid lepitakse kokku õpetajaga individuaalselt.